UNIX Epoch time

Unix time

1. januar 1970 kl. 00:00:00 UTC omtales som Unix epoken med tidsværdien 0 sekunder.
Tidlige Unix ingeniører valgte denne dato vilkårligt, fordi de skulle fastsætte en ensartet dato for tidens begyndelse, og nytårsdag 1970 syntes mest praktisk.

Unix tidstallet er kodning af tid som et tal, der øges +1 hvert sekund, hvilket gør det lettere for computere at gemme og beregne tid.
Tolkeprogrammer kan derefter konvertere det til et format, der kan læses af mennesker.

Unix tidstallet stiger altid med præcis 86400 sekunder hver dag.

Skud sekunder

Unix tid (også kendt som Epoch tid, sekunder siden UNIX Epoch tid er et system til at beskrive et tidspunkt.
Det er antallet af sekunder, der er gået siden Unix epoken, eksklusive skud sekunder.

Når der sker et skud sekund, er UTC dagen ikke 86400 sekunder lang, og Unix tidstallet (som altid stiger med præcis 86400 hver dag) oplever en diskontinuitet.

Skud sekunder kan være positive eller negative. Intet negativt skud sekund er nogensinde blevet erklæret.
Men hvis det skulle forekomme, ville Unix tidstallet i slutningen af ​​en dag med et negativt skud sekund hoppe op med 1 til starten af ​​den næste dag.

I løbet af et positivt skud sekund i slutningen af ​​en dag, som forekommer cirka hvert halvandet år i gennemsnit, stiger Unix tidstallet kontinuerligt til den næste dag i løbet af skud sekundet og derefter i slutningen af ​​skud sekundet springer Unix tidstallet tilbage med 1 (vender tilbage til starten af ​​den næste dag).

Unix tid behandles hver dag, som om den indeholder præcis 86400 sekunder, uden sekunder tilføjet eller fratrukket, som følge af positive eller negative skud sekunder.

På grund af denne behandling af skud sekunder er Unix tid ikke en sand repræsentation af UTC.

Et skud sekund er et ekstra sekund, der af og til indsættes i den almindelige tidsregning UTC for at sikre, at det almindelige klokkeslæt bliver ved med at passe til Jordens rotation.

Bemærkelsesværdige begivenheder i Unix tid

18:36:57 UTC onsdag den 17. oktober 1973 fandt datoen første fremtræden i ISO 8601-format (1973-10-17) inden for cifrene i Unix tid (119731017).

01:46:40 UTC søndag den 9. september 2001 blev Unix billennium (Unix tidnummer 1000000000) fejret.

23:31:30 UTC fredag ​​den 13. februar 2009 nåede decimalrepræsentationen af ​​Unix tiden 1234567890 sekunder.

03:33:20 UTC onsdag den 18. maj 2033 vil Unix tidsværdien være 2000000000 sekunder.

03:14:08 UTC tirsdag den 19. januar 2038 vil 32-bit versioner af Unix-tidsstemplet ophøre med at fungere, da det vil flyde over den største værdi, der kan holdes i et signeret 32-bit nummer 7FFFFFFF (16) eller 2147483647. Før dette øjeblik skal software, der bruger 32-bit tidsstempler, vedtage en ny konvention for tidsstempler, og filformater, der bruger 32-bit tidsstempler, skal ændres for at understøtte større tidsstempler eller en anden epoke. Hvis det er uændret, bliver det næste sekund forkert fortolket som 20:45:52 fredag ​​den 13. december 1901 UTC. Dette kaldes år 2038 problemet.

05:20:00 UTC lørdag den 24. januar 2065 vil Unix tidsværdien være 3000000000 sekunder.

06:28:15 UTC søndag den 7. februar 2106 når Unix-tiden FFFFFFFF (16) eller 4294967295 sekunder, hvilket for systemer, der holder tiden på 32-bit usignerede heltal, er det maksimalt opnåelige. For nogle af disse systemer bliver det næste sekund forkert fortolket som 00:00:00 torsdag 1. januar 1970 UTC. Andre systemer kan opleve en overløbsfejl med uforudsigelige resultater.

15:30:08 UTC søndag den 4. december 292277026596 64-bit versioner af Unix-tidsstemplet ophører med at fungere, da det vil flyde over den største værdi, der kan holdes i en signeret 64-bit nummer. Dette er næsten 22 gange den estimerede nuværende alder af universet, som er 1,37 × 10 i potens af 10 år (13,7 milliarder).

https://en.wikipedia.org/wiki/Unix_timeKontakt

Loaded at: 09:33:39 - Friday 21/01 2022 - Unix time: 1642754019 - @398 .beats