Frøken klokken
Frøken Klokken flytter i øjeblikket til en ny server. Dele af Frøken Klokken kan derfor være utilgængelig.

Romertal systemet

Ideen med Romertal systemet

Systemet er baseret på at hånden består af I I I I I fingre på venstre hånd, samt højre hånd.

Når man har talt alle fingre på en hånd IIIII markeres dette som (hånd) og er skrevet som V
Når man har talt alle fingre på en hånd mere IIIII markeres dette igen som (hånd) og som V

Nu er alle fingre brugt og man har nu at IIIII og IIIII bliver til (hånd)(hånd), skrevet som VV
Når man så bevæger hænderne sammen dannes et X og VV bliver til X

Romertalystemet er opbygget sådan:
IIIII bliver til V og VV bliver til X
XXXXX bliver til L og LL bliver til C
CCCCC bliver til D og DD bliver til M

Senere er tilføjet reduktion IV, IX , XL, XC, CD, CM
Hvor romertallet til venstre trækkes fra det højre. F.eks. IV = V-I = IIIII-I = IIII

Endnu højere romertal opbygges på samme måde, dog skrives M i stedet for (I)
MMMMM bliver til (V) og (V)(V) bliver til (X)
(X)(X)(X)(X)(X) bliver til (L) og (L)(L) bliver til (C)
(C)(C)(C)(C)(C) bliver til (D) og (D)(D) bliver til (M)
Reduktion bliver til M(V), M(X), (X)(L), (X)(C), (C)(D), (C)(M)

Man fortsætter på samme måde ved at tilføje ekstra ( ) udenpå.

Sådan bruges en romersk abacus som lommeregner

10-tal systemet og Romertalsystemet

IIIII = 1+1+1+1+1 = 5 = V og VV = 5+5 = 10 = X
XXXXX = 10+10+10+10+10 = 50 = L og LL = 50+50 = 100 = C
CCCCC = 100+100+100+100+100 = 500 = D og DD = 500+500 = 1000 = M

Omregningslisten er opbygget sådan:
I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000
IV = 4, IX = 9 , XL = 40, XC = 90, CD = 400, CM = 900

F.eks. MMXX = 1000+1000+10+10 = 2.020 og LIX = 50+10-1 = 59

Gange med 1.000:
(V) = 5.000, (X) = 10.000, (L) = 50.000, (C) = 100.000, (D) = 500.000, (M) = 1.000.0000
M(V) = 4.000, M(X) = 9.000 , (X)(L) = 40.000, (X)(C) = 90.000, (C)(D) = 400.000, (C)(M) = 900.000

F.eks. (M)(M)(X)(X) = 1.000.000+1.000.000+10.000+10.000 = 2.020.000
og (L)M(X) = 50.000+10.000-1.000 = 59.000

Man fortsætter på samme måde ved at gange med 1.000 for hver ekstra ( ) der er udenpå.

Romertals lommeregner / omregner


Bookmark and Share

FAQ/OSSKontakt

Loaded at: 2021 Thu 21. Jan. 00:45:07