Frøken klokken

Informationer om tid

UTC (Coordinated Universal Time) er en sammenblanding af to forkortelser,
Coordinated Universal Time (CUT) og Temps Universel Coordonné (TUC).

AM (ante meridiem) og PM (post meridiem) er latinske betegnelser for hhv. klokkeslæt før og efter middag.


Bookmark and Share

FAQ/OSSKontakt

Loaded at: 2020 Sun 01. Nov. 00:04:32