Frøken klokken
Frøken Klokken flytter i øjeblikket til en ny server. Dele af Frøken Klokken kan derfor være utilgængelig.
Klokken i morse kode
Morse kode alfabetet


At sende morsekode foregår med en fast rytme på 1 tidsenhed efter regler.

Sættes = 0 og = 1
En prik, svarer til 1 synlig enhed. = 1
En streg, svarer til 3 synlige enheder. = 111
Mellem tegnene i et bogstav, er der 1 usynlig enhed. = 0
Mellem bogstaverne i et ord, er der 3 usynlige enheder. = 000
Mellem hvert ord, er der 7 usynlige enheder. = 0000000

Vælg en tekst

Eksempel:FAQ


Bookmark and Share

FAQ/OSSKontakt

Loaded at: 2021 Thu 21. Jan. 00:31:30