Frøken klokken
Frøken Klokken flytter i øjeblikket til en ny server. Dele af Frøken Klokken kan derfor være utilgængelig.
Klokken
Dato
Romertal

Romertals-"lommeregner"

Romertal (Primus)

Vaelg romertal:

Vælg regneart:

Romertal (Secundus)

Vælg romertal:

FAQ-romertal


Bookmark and Share

FAQ/OSSKontakt

Loaded at: 2021 Thu 21. Jan. 00:22:43