Morsekode

Morsealfabetet

Forestil dig en verden hvor man bringer vigtige budskaber ud med pony ekspresen.
Et tog er forsinket og kører hurtigere end en hest rider.
Hvordan får man beskeden hurtigt frem til næste station?

Med morse selvfølgelig.

Historie

Med jernbanens udbygning opstod behovet for en morsestation på hver banegård samt ved hvert sporskifte eller andet kritisk sted på ruten.

Efterhånden blev det så billigt, at også almindelige mennesker kunne sende beskeder. Men det var kun korte kontante beskeder, som kunne sendes, da man betalte pr. ord.

Brugen af morse gennem ledninger over store afstande var næsten som internettet er i dag, bortset fra, at det kun kunne foregå på en morsestation. Det var især under den amerikanske borgerkrig at landets præsident indså at han hurtigere kunne give tropperne besked og få information tilbage. Der blev oprettet knudepunkt hos ham og derved kunne han styre krigens udfald.

Men ellers er det som i dag med køb, salg og informationsdeling. Derved opstår selvfølgelig også behovet for censur af "forkerte" sendinger og sårbarhed ved nedbrud.

Hvordan bruges det i praksis

På morsestationn sad en uddannet, som sendte og modtog morse. Det foregik med en manuel morsedims, som lignede en moderne mus og som sikkert gav lige så megen skade i hånden, som mus gør i dag.

Prikker og streger

Morse havde med hjælp fra sin assistent udviklet et sprog, som hurtigt omsatte bogstaver til sammensatte tegn af prik( . ) og streg( - ). De mest brugte bogstaver E og T havde kun et tegn, de næst mest brugte 2 tegn, de næste igen 3 tegn, de næste igen 4 tegn og til resten 5 tegn. Årsagen til at tal har 5 tegn er at Morse oprindelig havde udviklet sproget, så bogstaver var konverteret til tal, som derefter skulle sendes som morsekoder. Men heldigvis blev det anderledes.

Første digitale sprog

Nu kan vi se, at morse var det første digitale sprog til information med brug af strøm. Prik(.) en kort strøm, streg(-) en længere strøm og pauser ingen strøm. I dag bruger vi 1 og 0 for tænd og sluk, som det digitale sprog med brug af strøm.



Kontakt

Loaded at: 13:27:30 · Sunday 26/06 2022 · Unix time: 1656242850 · @519 .beats · in milliseconds.