Я3f3r3nc3r
This is not an error!!!
used for internal use
free to use anyway.

# Server output
> date("H:i:s - l d/m F Y")
12:24:49 - Sunday 26/06 June 2022
> date("B")
@475 .beats
# Unix Epoch timestamp
> time()
1656239089
# Intern variables
$ssim = 27 // Sidste søndag i marts
$ssio = 30 // Sidste søndag i oktober
$ssimny = 26 // Sidste søndag i marts næste år::Your browser dimensions::


Comments

<!-- This is an HTML Comment -->
// This is an singel line JavaScript Comment
/* This is an multiple line JavaScript Comment */
/* This is an CSS Comment */
// This is an singel line PHP Comment
# This is an singel line PHP Comment
/* This is an multiple line PHP Comment */
PHP
Operator Betydning
> Større end
< Mindre end
== Lig med
!= Forskellig fra (ikke lig med)
>= Større eller lig med
<= Mindre eller lig med
&& And
|| Or

æ ø å
Bogstav HTML kode Bogstav HTML kode
æ &#230; Æ &#198;
ø &#248; Ø &#216;
å &#229; Å &#197;


.htaccess
ErrorDocument 404 http://kiw.dk/
ErrorDocument 403 http://kiw.dk/
ErrorDocument 401 /?time=401
Options -Indexes

ErrorDocument 404 /index.php?side=404
ErrorDocument 401 /index.php?side=401
php_flag register_globals off

Kontakt

Loaded at: 12:24:49 · Sunday 26/06 2022 · Unix time: 1656239089 · @475 .beats · in milliseconds.