Frøken Klokken

Sekunder

Hvor lang tid varer et sekund?

Et sekunds varihed er i moderne tid defineret ved 9.192.631.770 svingninger pr. sekund, i et cæsium-133-atom ved -273,15 grader celsius.

Et sekunds varighed illustreret:

Historisk

Fra omkring 1200 tallet begyndte man at bruge betegnelserne minutter og sekunder som tidsenheder.

Hvorfor 60 sekunder på et minut og ikke 100?

60-tal systemet også kaldet sexagesimalt (base 60), dannede grundlaget for cirklens inddeling i 360 grader.

Babylonierne kom frem til, at 6 ligesidede trekanter med vinkel på 60 grader, mødes i cirklens centrum,. Derfor besluttede de, at en cirkel er 6 gange 60 grader, i alt 360 grader. Babylonierne delte hver 1 grad i 60 bueminutter og 1 bueminut i 60 buesekunder.
Det er denne 60-tals-deling, som stadig benyttes i tids-deling på vore dages ures minutter og sekunder.

Fordelen ved 60-tal systemet er, at det kan deles med både 2, 3, 4, 5, og 6 uden at man får en rest, hvilken ikke er muligt i 10-tal systemet.

Et sekund kan deles op i følgende enheder:

Tiendedel sekund
Et tiendedel sekund, kaldes et decisekund og som navnet antyder, går der 10 decisekunder på ét sekund.

Hundrededel sekund
Et hundrededel sekund, kaldes et centisekund og som navnet antyder, går der 100 centisekunder på ét sekund.

Tusindedel sekund
Et tusindedel sekund, kaldes et millisekund og der går 1.000 millisekunder på ét sekund.

Mikrosekund
Et mikrosekund er en milliontedel sekund (0,000001).

Nanosekund
Et nanosekund er en milliardtedel sekund (0,000000001).

Picosekund
Et picosekund er en billiontedel sekund (0,000000000001).

Femtosekund
Et femtosekund er en billiardtedel sekund (0,000000000000001).

Attosekund
Et attosekund er en trilliontedel sekund (0,000000000000000001).

Zeptosekund
Et zeptosekund er en trilliardtedel sekund (0,000000000000000000001).

Yoctosekund
Et yoctosekund er en kvadrilliontedel sekund (0,000000000000000000000001).

Plancksekund
Et plancksekund er endnu kun en teoretisk enhed.
Flere teorier peger dog på, at den mindste tidsenhed er omkring 5,391247 × 10^-44 plancksekunder.
Der går derved 539.124.700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 plancksekunder på ét sekundt.
Et plancksekund er den tid det tager for lyset med 299.792.458 meter per sekund eller tæt på 300.000 km/s, at bevæge sig én planck-længde 1,6 × 10^-35 meter.
Planck-længden er ca. 10^22 gange mindre end diameteren af en atomkernepartikel.


Tabeller

Mindre end et sekund
Navn Værdi SI symbol Antal pr. sekund
Decisekund 0,1 s ds 10
Centisekund 0,01 s cs 100
Millisekund 0,001 s ms 1.000
Mikrosekund 10^−6 s µs 1.000.000
Nanosekund 10^−9 s ns 1.000.000.000
Picosekund 10^−12 s ps 1.000.000.000.000
Femtosekund 10^−15 s fs 1.000.000.000.000.000
Attosekund 10^−18 s as 1.000.000.000.000.000.000
Zeptosekund 10^−21 s zs 1.000.000.000.000.000.000.000
Yoctosekund 10^−24 s ys 1.000.000.000.000.000.000.000.000
Plancksekund 5,39 × 10^−44 s 539.124.700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000


Mere end et sekund
Navn Værdi SI symbol Læsbar
Decasekund 10^1 s das 10 sekunder
Hektosekund 10^2 s hs 1 minut og 40 sekunder
Kilosekund 10^3 s ks 16 minutter og 40 sekunder
Megasekund 10^6 s Ms 11,6 dage
Gigasekund 10^9 s Gs 31,7 år
Terasekund 10^12 s Ts 31.700 år
Petasekund 10^15 s Ps 31,7 millioner år
Exasekund* 10^18 s Es 31,7 milliarder år
Zettasekund 10^21 s Zs 31,7 billioner år
Yottasekund 10^24 s Ys 31,7 billiarder år


* Et exasekund er lig med 31,7 milliarder år, men universet er kun omkring 13,8 milliarder år gammelt, hvilket betyder, at universets alder endnu ikke er et exasekund gammel.
Kontakt