Frøken Klokken

Tidszoner

Historisk

Før indførsel af tidszonerne brugte man solens placering på himlen, som afgjorde hvad klokken var. Når solen stod i stik syd, var klokken 12 på dét sted.

Det system kunne man ikke leve med, da jernbanerne kom frem. Deres køreplaner, som også fastlagde hvornår togene skulle krydse hinanden, var lagt med minuttal og kunne ikke styres, hvis man havde forskellig tid på hver station. Man måtte altså have en fælles tid.

Morsekode

Transportmidlernes udvikling i 1800-tallet var ledsaget af den elektriske telegraf, som uden forsinkelse kunne sende signaler i form af morsekode, til hele landet om, hvad den gældende fællestid var.

Dermed havde Danmark fået en fælles nationaltid for alle.

Hvordan fungerer tidszoner?

En tidszone er et område på Jorden, hvor klokkeslættet er det samme.

På grund af Jordens rotation om sin akse ændrer tidspunktet sig for hvornår solen står højest på himlen sig således, at den kulminerer en time senere for hver 15 grader, man bevæger sig mod vest.

Derved ændres klokkeslættet, som hovedregel, én time for hver tidszone.

Tidszonen i Danmark

I Danmark er der kun én tidszone, som gælder for hele landet.
Klokken er derfor altid den sammen i hele Danmark, selvom der astronomisk er cirka en halv times forskel mellem Østbornholm og Vestjylland.

Tidszonen i Danmark
Normaltid Central European Time (CET) UTC+01:00
Sommertid Central European Summer Time (CEST) UTC+02:00

UTC tid

Den hyppigst benyttede tidszone er UTC +00:00
Herfra går der 24 tidszoner ud med 15 graders mellemrum. Hver zone repræsenterer en time, da 360 grader / 24 timer giver 15 grader.

Selvom der er 24 matematiske tidszoner, så er det reelle antal op imod 36, da nogle lande regner med både halve og kvarte timer. De forskellige tidszoners afvigelse fra UTC angives som UTC efterfulgt af et plustegn eller minustegn og et tal, UTC -12:00 til UTC +14:00.

Mod vest er det UTC med minustegn og mod øst er det UTC med plustegn.

Hvad er den største tidsforskel mellem to steder på jorden?

For eksempel har Howland-øerne en tidszone på UTC -12:00, mens Line-øerne bruger en tidszone på UTC +14:00. Disse tidszoner betyder, at onsdag 22:15 i førstnævnte er fredag ​​00:15 i sidstnævnte, hvilket er en forskel på kun to timer. Den større tidsforskel på 26 timer er kun observeret i datoerne for de to steder.
Området med positiv tidszone betyder, at det er foran i forhold til dato.

Flyvning

Ved flyvning benyttes UTC +00:00 kaldet Zulu Time, så man altid går ud fra den samme tid, på hele jorden uafhængig af placering i luften.
Alle flyafgange er fastlagt efter UTC +00:00 netop for at undgå problemer med sommertid og normaltid eller tidszone skift.

Hvad er klokken på nordpolen og sydpolen?

Alle verdens tidszoner mødes på nord- og sydpolen. Så hvad er klokken på geografiske poler?

Mens der ikke er nogen permanente menneskelige bosættelser ved polerne, og ingen specifik tidszone er blevet tildelt til nogen af ​​polerne, vælger opdagelsesrejsende og polarekspeditioner at følge enhver tidszone, der anses for passende. Derfor kan en gruppe af opdagelsesrejsende vælge at observere den samme tidszone som deres oprindelsesland eller kan vælge at bruge UTC +00:00.

Hvad er klokken på rumstationen ISS?

Den Internationale Rumstation bruger UTC +00:00.

Globale tidsformater

Der findes en række globale tidsformater som er uafhængige af tidszoner og uden skift mellem sommertid og normaltid.
UTC +00:00, og New Earth Time (NET) har samme tid på hele jorden samtidig, samt .beats, som går efter Biel Mean Time (BMT), UTC +01:00.


Kontakt