Frøken Klokken

Beregn selv skudår

Skudårs regnemaskine
Indtast år


Sådan beregnes skudår

Det er normalt skudår hvert 4. år, hvis årstallet er deleligt med 4
Der er dog to untagelser:
Undtagelse 1, hvis årstallet OGSÅ er deleligt med 100 er det ikke skudår.
Undtagelse 2, hvis årstallet OGSÅ er deleligt med 400, er det alligevel skudår.

Årsag til skudår

Den gregorianske kalender blev indført 1582.
Skudåret er indført for at sikre, at kalenderen ligger fast i forhold til årstiderne.
Med en fast længde af året på 365 dage ville tidspunktet for forårsjævndøgn flytte sig én dag i løbet af ca. fire år.
Efter 730 år ville kalenderen være skredet, så for eksempel sommer ville falde hvor vinter normalt falder.

Et skudår er 366 dage og skuddagen lægges i februar måned. Derfor har februar 29 dage, når det er skudår.

Årsagen til skudår er, at det tager 365,242216 dage for jorden, at tage en runde om solen.
Men vores kalender år er 365 dage og vi kommer derved lige så stille bagefter med 0,242216 dag pr. år i forhold til jordens placering omkring solen. Dette bliver til 4 * 0,242216 dag = 0,968864 dag hvert 4 år.

Dette korrigeres ved at rette med 1 dag hvert 4. år, hvilket svarer til 0,25 dag hvert år.
Derfor er det skudår hvert 4. år.

Det vil altså sige, at man egentlig burde korrigere med 0,968864 dag hvert 4. år, hvis det skulle være fuldstændig nøjagtigt. Men vi har korrigeret med 0,031136 dag for meget hvert 4. år, da (1 dag - 0,968864 dag) = 0,031136 dag, hvilket svarer til ca. 2690 sekunder som er ca. 44 minutter og 45 sekunder.

Dette svarer til ca. 0,75 timer og efter 128 år bliver det (0,75 timer * 128 år / 4 år) = 24 timer, altså et døgn foran solen. Det vil igen sige, at man burde rette med et døgn hvert 128 år, men da det er for besværligt, at dele med 128, har man valgt 100.
Derfor er hvert 100 år ikke skudår, da kalenderen skal bremses en dag.

Men hvert 400 år er kalenderen igen bagefter med 26,88 timer ca. 1 dag og derfor er hvert 400 år alligevel skudår.

Eksempler

1970 er ikke skudår (Kan ikke deles med 4)
1972 er skudår (Kan deles med 4)
2000 er skudår (Kan deles med 4 og kan også deles med 100), det dur ikke, men bliver alligevel skudår, fordi året kan deles med 400.
2100 er ikke skudår (Kan deles med 4 og kan også deles med 100), det dur ikke.

Teoretisk længere ud i fremtiden

Hvert 3.200 år er kalenderen foran igen og må bremses med en dag, så er det ikke skudår.
Hvert 86.400 år er kalenderen bagefter igen og derfor er hver 86.400 år alligevel skudår.
Hvert 13.478.400 år må kalenderen igen bremses en dag, så er det ikke skudår. osv. osv.
Det er dog endnu ikke officielt vedtaget.

Skudår tabel fra 1970 - 2106

År Skudår Kan deles med 4 Kan deles med 100 Kan deles med 400 Forklaring
Kontakt