Frøken Klokken

Beregn selv skudår

Skudårs regnemaskine
Indtast år


Sådan beregnes skudår

Det er normalt skudår hvert 4. år, hvis årstallet er deleligt med 4
Der er dog to untagelser:
Undtagelse 1: Hvis årstallet også er deleligt med 100 er det ikke skudår.
Undtagelse 2: Hvis årstallet også er deleligt med 400, er det alligevel skudår.

Årsag til skudår

Den gregorianske kalender blev indført 1582.
Skudåret er indført for at sikre, at kalenderen ligger fast i forhold til årstiderne.
Med en fast længde af året på 365 dage ville tidspunktet for forårsjævndøgn flytte sig én dag i løbet af ca. fire år.
Efter 730 år ville kalenderen være skredet, så for eksempel sommer ville falde hvor vinter normalt falder.

Et skudår er 366 dage og skuddagen lægges i februar måned. Derfor har februar 29 dage, når det er skudår.

Årsagen til skudår er, at det tager 365,242216 dage for jorden, at tage en runde om solen.
Men vores kalender år er 365 dage og vi kommer derved lige så stille bagefter med 0,242216 dag pr. år i forhold til jordens placering omkring solen. Dette bliver til 4 * 0,242216 dag = 0,968864 dag hvert 4 år.

Dette korrigeres ved at rette med 1 dag hvert 4. år, hvilket svarer til 0,25 dag hvert år.
Derfor er det skudår hvert 4. år.

Det vil altså sige, at man egentlig burde korrigere med 0,968864 dag hvert 4. år, hvis det skulle være fuldstændig nøjagtigt. Men vi har korrigeret med 0,031136 dag for meget hvert 4. år, da (1 dag - 0,968864 dag) = 0,031136 dag, hvilket svarer til ca. 2690 sekunder som er ca. 44 minutter og 45 sekunder.

Dette svarer til ca. 0,75 timer og efter 128 år bliver det (0,75 timer * 128 år / 4 år) = 24 timer, altså et døgn foran solen. Det vil igen sige, at man burde rette med et døgn hvert 128 år, men da det er for besværligt, at dele med 128, har man valgt 100.
Derfor er hvert 100 år ikke skudår, da kalenderen skal bremses en dag.

Men hvert 400 år er kalenderen igen bagefter med 26,88 timer ca. 1 dag og derfor er hvert 400 år alligevel skudår.

Eksempler

1970 er ikke skudår (Kan ikke deles med 4)
1972 er skudår (Kan deles med 4)
2000 er skudår (Kan deles med 4 og kan også deles med 100), det dur ikke, men bliver alligevel skudår, fordi året kan deles med 400.
2100 er ikke skudår (Kan deles med 4 og kan også deles med 100), det dur ikke.

Teoretisk længere ud i fremtiden

Hvert 3.200 år er kalenderen foran igen og må bremses med en dag, så er det ikke skudår.
Hvert 86.400 år er kalenderen bagefter igen og derfor er hver 86.400 år alligevel skudår.
Hvert 13.478.400 år må kalenderen igen bremses en dag, så er det ikke skudår. osv. osv.
Det er dog endnu ikke officielt vedtaget.

Skudår tabel fra 1970 - 2106

År Skudår Kan deles med 4 Kan deles med 100 Kan deles med 400 Forklaring
1970X
1971X
1972Skudår, da det kan deles med 4
1973X
1974X
1975X
1976Skudår, da det kan deles med 4
1977X
1978X
1979X
1980Skudår, da det kan deles med 4
1981X
1982X
1983X
1984Skudår, da det kan deles med 4
1985X
1986X
1987X
1988Skudår, da det kan deles med 4
1989X
1990X
1991X
1992Skudår, da det kan deles med 4
1993X
1994X
1995X
1996Skudår, da det kan deles med 4
1997X
1998X
1999X
2000XSkudår, da det kan deles med 4
Men ikke skudår, da det også kan deles med 100
Men alligevel skudår, da det også kan deles med 400
2001X
2002X
2003X
2004Skudår, da det kan deles med 4
2005X
2006X
2007X
2008Skudår, da det kan deles med 4
2009X
2010X
2011X
2012Skudår, da det kan deles med 4
2013X
2014X
2015X
2016Skudår, da det kan deles med 4
2017X
2018X
2019X
2020Skudår, da det kan deles med 4
2021X
2022X
2023X
2024Skudår, da det kan deles med 4
2025X
2026X
2027X
2028Skudår, da det kan deles med 4
2029X
2030X
2031X
2032Skudår, da det kan deles med 4
2033X
2034X
2035X
2036Skudår, da det kan deles med 4
2037X
2038X
2039X
2040Skudår, da det kan deles med 4
2041X
2042X
2043X
2044Skudår, da det kan deles med 4
2045X
2046X
2047X
2048Skudår, da det kan deles med 4
2049X
2050X
2051X
2052Skudår, da det kan deles med 4
2053X
2054X
2055X
2056Skudår, da det kan deles med 4
2057X
2058X
2059X
2060Skudår, da det kan deles med 4
2061X
2062X
2063X
2064Skudår, da det kan deles med 4
2065X
2066X
2067X
2068Skudår, da det kan deles med 4
2069X
2070X
2071X
2072Skudår, da det kan deles med 4
2073X
2074X
2075X
2076Skudår, da det kan deles med 4
2077X
2078X
2079X
2080Skudår, da det kan deles med 4
2081X
2082X
2083X
2084Skudår, da det kan deles med 4
2085X
2086X
2087X
2088Skudår, da det kan deles med 4
2089X
2090X
2091X
2092Skudår, da det kan deles med 4
2093X
2094X
2095X
2096Skudår, da det kan deles med 4
2097X
2098X
2099X
2100XXSkudår, da det kan deles med 4
Men ikke skudår, da det også kan deles med 100
2101X
2102X
2103X
2104Skudår, da det kan deles med 4
2105X
2106X
Kontakt