Frøken Klokken

UTC

Den aktuelle UTC tid:

Coordinated Universal Time (UTC)

Coordinated Universal Time i daglig tale kaldet UTC, er den primære tids standard, som alle tidszoner går ud fra.
Eksempelvis er dansk normaltid UTC+01:00 og Dansk sommertid er UTC+02:00

Når man refererer til UTC, mener man UTC+00:00
UTC er derfor ens i hele verden og uafhængig af skift til sommertid.

Greenwich Mean Time (GMT)

Før UTC brugte man GMT. GMT står for Greenwich Mean Time og springer ud fra London, altså UTC+00:00, hvilket betyder at GMT og UTC praktisk talt er ens.
I dag bruges UTC oftest i stedet for GMT.
England bruges dog stadig GMT.


Kontakt