Frøken Klokken
Я3f3r3nc3r

This is not an error!!!
used for internal use
free to use anyway.


// Server timestamps
Response time: 0.2ms
> date("H:i:s - l d/m F Y")
23:08:37 - Sunday 14/07 July 2024
> date("B")
@922 .beats
# Unix Epoch timestamp
> time()
1720991317

// Server version
Server OS: Linux
PHP version: 7.4.33 build for Linux

// Intern variables
$ssim = 31 // Sidste søndag i marts
$ssio = 27 // Sidste søndag i oktober
$ssimny = 30 // Sidste søndag i marts næste år::Your browser dimensions::Klik på den blå knap for at få vist din IP adresse.
Comments

<!-- This is an HTML Comment -->
// This is an singel line JavaScript Comment
/* This is an multiple line JavaScript Comment */
/* This is an CSS Comment */
// This is an singel line PHP Comment
# This is an singel line PHP Comment
/* This is an multiple line PHP Comment */
If operators
Operator Betydning
> Større end
< Mindre end
== Lig med
!= Forskellig fra (ikke lig med)
>= Større eller lig med
<= Mindre eller lig med
&& And
|| Or

æ ø å
Bogstav HTML kode Bogstav HTML kode
æ &#230; Æ &#198;
ø &#248; Ø &#216;
å &#229; Å &#197;
Admin information

Fejllisten

Liste over kendte fejl og mangler sidst ændret fra 54 dage siden.

Driftstatus

Driftudmeldinger fra Simply.com
Kiw.dk ligger på server: linux385.unoeuro.com
Kontakt