Positionstalsystem

Positionstalsystem er et talsystem med grundtal og mente overførsel, hvor værdien af et enkelt ciffer afhænger af, hvilken position (placering) det har i tallet.

10-talsystemet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 er et positionstalsystem med grundtallet 10 med faste pladser til énere, tiere, hundreder, tusinder osv.
Tallet læses ved at gange med grundtallet 10 for hver plads der flyttes mod venstre i tallet.

Tilfældigt eksempel:
Tallet 111.111 læses som
1*(10*10*10*10*10) + 1*(10*10*10*10) + 1*(10*10*10) + 1*(10*10) + 1*(10) + 1
Placering af cifrene i et 6 cifret tal i 10-talsystemet læses som
100.000'ere, 10.000'ere, 1.000'ere, 100'ere, 10'ere, 1'ere

Mente overførsel
Lægger man 1 til det sidste tegn i 10-talsystemet (altså 9), får man 0 med 1 i mente, som overføres til næste kolonne = 10.
F.eks. 9 + 1 = 10 i (10-talsystemet).

Andre talsystemer